Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:23:12

Delning av nätkoncession för linje

Elnätsföretag kan ansöka om att dela en nätkoncession för linje till flera nätkoncessioner för linje hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som vill ansöka om att dela nätkoncession för linje.

En nätkoncession för linje kan delas upp i flera nätkoncessioner om var och en av de nya nätkoncessionerna tekniskt och funktionellt utgör en lämplig enhet enligt 2 kap. 41 § ellagen.

Ansökan om delning

En ansökan om delning ska innehålla följande:

  • uppgifter om vilken nätkoncession ansökan avser
  • skälen för delningen
  • beskrivning av de ledningar som omfattas av ansökan och hur var och en av dessa tekniskt och funktionellt utgör lämpliga enheter
  • karta som visar hela den ursprungliga nätkoncessionen och i vilka delar denna ska delas upp
  • karta per ny nätkoncession. Dessa kartor ska endast visa en sträcka per karta
  • GIS-fil som visar de olika sträckorna nätkoncessionen ska delas i.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL