Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:32:46

Ändring av villkor för nätkoncession för linje

Elnätsföretag som är koncessionshavare har möjlighet att ansöka om ändring av villkor för nätkoncession för linje.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ska ansöka om ändring av villkor för nätkoncession för linje.

Villkor för nätkoncession för linje

En nätkoncession ska förenas med de villkor som behövs (2 kap. 18 § ellagen):

  • för att skydda allmänna intressen och enskild rätt
  • av säkerhetsskäl för anläggningens utförande och nyttjande
  • för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter
  • för att främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser.
  • av annat skäl från allmän synpunkt.

Elnätsföretaget kan ansöka om att få villkoren ändrade eller att de ska upphöra (2 kap. 29 § ellagen).

Ansökan om villkorsändring

En ansökan om villkorsändring ska innehålla:

  • nätkoncessionens anläggningsnummer
  • uppgifter om de gällande villkoren
  • en beskrivning av vilken ändring ni vill ha och skälen för detta
  • en karta som anger den ledning eller de ledningar som omfattas av nätkoncessionen.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas via mejl till registrator@ei.se. Skriv gärna i ämnesraden vad ansökan gäller. Ansökan kan också skickas via post.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL