Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:19:02

Ändra gräns nätkoncession för område

Gränsen för nätkoncessioner för område kan ibland behöva ändras. Elnätsföretaget ansöker om ändring av gräns hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ska ansöka om att ändra gränsen för en områdeskoncession.

Ansökan om gränsändring

Ansökan om ändring av gränsen för en nätkoncession för område ska innehålla:

 • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen (det går också bra att underteckna kartan).
 • syftet med gränsändringen.
 • anläggningsnummer för den nätkoncession eller de nätkoncessioner som ska ändras.
 • organisationsnummer och företagsnamn för båda företagen.
 • en karta som visar både den önskade gränsen och den nuvarande gränsen i skala 1:50 000.

  Gäller ansökan en kort sträcka och en skala på 1:50 000 inte tydligt visar ändringen, så bifoga även en mer inzoomad karta där ändringen tydligt framgår.

  Om gränsen istället är lång och fler än två kartor i skala 1:50 000 behövs, ska även en översiktskarta som visar hela gränsen bifogas. Av kartan ska även anläggningsnumren framgå för de nätkoncessioner för område som gränsen ska justeras mellan.
 • en GIS-fil (exempelvis Shape eller DWG) som visar den gräns ni ansöker om.
 • information om någon kund eller anläggningsdel kommer behöva byta elnätsföretag på grund av gränsändringen.

Ni kan även behöva ansöka om fördelning av intäktsramar

Om anläggningsdelar byter ägare eller om gränsen ändras kan ni även behöva ansöka om fördelning av intäktsramar.

Vid frågor om intäktsramar, kontakta Ei.

Frågor och svar

Ta gärna del av våra frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL