Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:54:07

Ärende 2023-104047

Svenska Kraftnät har ansökt om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

 

Ansökan avser en luftledning från Bredåker till Jälla i Uppsala kommun, Uppsala län. Den ska konstrueras för 245 kV (konstruktionsspänning) och drivas med 220 kV (nominell spänning). Svenska kraftnät har också ansökt om att ändra en befintlig kraftledning från Bredåker till Tuna i Uppsala kommun, Uppsala län. Det är Ei som avgör om ledningen respektive ändringen ska få tillstånd.

Ärendet har samband med ärende 2023-103889, 2023-104045 & 2023-104046.

Senaste dag för yttrande

2024-08-20

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.