Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:32:06

Ärende 2023-103909

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om ändring av en spänningshöjning för kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser spänningshöjning från 70 till 145 kV av befintliga ledningar i luft och markkabelutförande mellan stationerna Överby och Kallhäll i Sollentuna och Järfälla kommuner i Stockholms län.

Senaste dag för yttrande

2024-04-16

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.