Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:26:56

Ärende 2020-103488

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har ansökt om tillstånd att bygga och använda en ny kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 320 kV mark och sjökabel från station Hurva i Hörby till svensk territoralgräns. Ledningen berör Hörbys, Ystads och Sjöbos kommuner i Skåne län.

Senaste dag för yttrande

2021-09-23

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.