Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:17:08

Pågående remisser - koncession naturgasledning

Här hittar du pågående ärenden om koncession för naturgasledning.

Här hittar du ärenden som är aktuella för remiss just nu

Just nu har vi inga pågående ansökningsärenden för koncession naturgasledning.

Vill du lämna synpunkter eller svara på en remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remisser genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller, skriv gärna ärendenumret tydligt. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

I alla publicerade handlingar har personuppgifter tagits bort. Här kan du läsa mer om Ei:s hantering av personuppgifter.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL