Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:52:36

Karta och GIS-fil

Elnätsföretag som ansöker om nätkoncession ska bifoga karta och GIS-filer med ansökan.

Denna information riktar sig i första hand till elnätsföretag som ansöker om nätkoncession för linje.

Karta

Ni ska bifoga en karta över ledningens föreslagna sträckning till ansökan.

  • Kartan ska vara i färg och topografisk.
  • Huvudregeln är att kartans skala ska vara 1:50 000.
  • Ledningens sträckning ska tydligt framgå samt var i Sverige ledningen är belägen.

Vi vill att ni markerar ut och benämner ledningens start- och slutpunkt samt läget för kraft-, kopplings- och transformatorstationer.

Om ansökan avser en del av en ledning eller om sträckningen av annan anledning inte går mellan två tekniska punkter, är det viktigt att kartan visar geografiska platser som gör det möjligt att bedöma var ledningen är lokaliserad.

Om ledningen är kort

Om ledningen är kort och ledningssträckningen inte tydligt framgår i en skala på 1:50 000, ska ni bifoga en karta som är mer inzoomad för att tydliggöra ledningens sträckning. I en sådan karta kan det vara svårt att se var i Sverige ledningen befinner sig. I det fallet bör det även finnas med en översiktskarta.

Om ledningen är lång

Om ledningen är lång och kräver fler än två kartblad ska ni också bifoga en översiktskarta som visar ledningens hela sträckning på ett kartblad.

Om ansökan omfattar flera ledningar

Om ansökan omfattar flera ledningar ska ni antingen dela upp dem på flera separata kartor eller tydligt markera ledningarna med olika färger på kartan.

Om ansökan om fattar återkallelse eller rasering

Om ansökan även omfattar återkallelse eller rasering ska det alltid finnas med en separat karta för återkallelsen eller raseringen.

Om återkallelsen eller raseringen gäller för en del av en koncession, ska ni även bifoga en karta som visar vad som finns kvar av koncessionen efter återkallelse eller rasering.

Om koncessionen tidigare är överlåten eller återkallad i andra delar, ska även dessa vara borttagna från kartan som visar vad som finns kvar av koncessionen.

Kraven på karta gäller även i ansökningar om förlängning av giltighetstiden för en befintlig nätkoncession för linje, överlåtelse och återkallelse.

GIS-fil

Ansökan ska också innehålla GIS-filer, vilket är kartor i digitala format såsom Shape eller DWG. GIS-filerna ska vara i linjeformat – inte polygon. Endast den ansökta linjen ska finnas med i filen. Det vill säga inga andra lager ska finnas med.

Ei använder av koordinatsystem Sweref99 TM men kan även läsa in andra koordinatsystem.

Om filen inte har koordinatsystem Sweref99 TM vill vi att ni bifogar en textfil som anger vilket koordinatsystem filen har alternativt uppger detta i ansökningsbrevet. Det underlättar om Shapefilen är i form av en zip-fil.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL