Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 18:59:41

Fastighetsförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare

Ni som ansöker om nätkoncession för linje ska redovisa de enskilda som berörs av ledningen. Det gör ni genom att bifoga en förteckning över ägare och en förteckning över innehavare av särskild rätt till er ansökan. Här hittar du information om vad förteckningarna ska innehålla.

Denna sida riktar sig i första hand till de företag som ansöker om nätkoncession för linje eller ändring av nätkoncession för linje.

Förteckningarna ska inte vara äldre än 2 år

Det är viktigt att ni bifogar förteckningen över ägare (fastighetsförteckningen) och förteckningen över innehavare av särskild rätt (förteckning över rättighetsinnehavare) till er ansökan som inte är äldre än 2 år. Energimarknadsinspektionen (Ei) använder förteckningarna för att hämta in yttranden över er ansökan från ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som blir berörda av ledningen.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen ska innehålla ägare till de fastigheter som ni kommer att dra ledningen över eller som på annat sätt blir berörda av ansökan.

Förteckning över rättighetsinnehavare

Förteckningen över rättighetsinnehavare ska på samma sätt som fastighetsförteckningen innehålla innehavare av särskild rätt till de fastigheter som blir berörda. Särskild rätt kan till exempel vara servitut, rätt till elektrisk kraft eller nyttjanderätt till markområden. Förteckningen över rättighetsinnehavare ska inte innehålla uppgifter om hyresrättsinnehavare eller bostadsrättsinnehavare.

Ska det vara samma förteckningar som i samråd?

Förteckningarna ska inte innefatta alla som har ingått i tidigare genomförda samråd. Det är viktigt ni tar ställning till vilka fastigheter och särskilda rättigheter som faktiskt blir berörda av ledningen.

Förteckningarna ska vara bestyrkta

Det ska tydligt framgå om förteckningen avser ägare eller innehavare av särskild rätt.

Ni kan lämna in två separata förteckningar, det vill säga en fil med fastighetsförteckning och en fil med en förteckning över rättighetsinnehavare, eller en gemensam Excelfil med två separata flikar för de två förteckningarna. Det underlättar Ei:s handläggning med en gemensam fil.

Fastighetsförteckningen och förteckningen över rättighetsinnehavare måste vara bestyrkta. Om ni ansöker via vår e-tjänst bestyrker ni förteckningarna genom att signera er ansökan med Bank-ID.

Om ni i stället skickar in ansökan med e-post ska ni scanna in originalen av de bestyrkta förteckningarna och bifoga dem till ansökan.

För att Ei ska kunna remittera er ansökan behöver vi också förteckningarna i Excelformat (se nedan).

Förteckningarna ska vara i Excelformat

För att underlätta för Ei vid remittering av er ansökan behöver Ei digitala förteckningar. Förteckningarna ska vara i Excelformat enligt följande:

  • varje rad i filen ska motsvara en fastighet eller delägare
  • varje kolumn ska bestå av en datatyp, exempelvis namn eller postadress
  • den översta raden måste innehålla rubriker som beskriver datatypen i varje kolumn
  • den berörda fastighetsbeteckningen ska innehålla uppgifter om den kommun eller ort den tillhör.

Om en fastighet har flera delägare behöver ni skapa flera rader för en fastighet. Mer information på hur en förteckning kan se ut visas i bilden nedan.

Illustration som visar hur en fastighetsförteckning och förteckning över rättighetsinnehavare i en ansökan om nätkoncession kan se ut i filformatet Excel. Bilden innehåller uppgifter om de olika kolumnerna där rubrikerna är fastighetsförteckning, ägare, adress, postnummer och ort.

Frågor och svar

Ta gärna del av frågor och svar om koncessioner

Hör av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Fråga oss
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL