Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:29:58

Artikel 61 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i RFG

Status

Ei har tagit fram kriterier för att bevilja undantag. Kriterierna har tagits fram i samråd med berörda systemansvariga och ägare av kraftproduktionsanläggningar. Samt med andra intressenter som vi anser vara berörda av nätföreskriften RFG.

Ei:s beslut Pdf, 1.5 MB.

Kriterier för undantag enligt artikel 61

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-100304