Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:27:14

Ansöka om undantag - från en ägare av en kraftproduktionsanläggning enligt artikel 62.2 i RFG

En ägare till en kraftproduktions­anläggning kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i RFG.

Här hittar du vad en ansökan enligt artikel 62.2 ska innehålla.

Ansökan ska innehålla

a) Information om den nuvarande eller potentiella framtida ägaren av kraftproduktionsanläggningen (företagets namn och organisationsnummer) och en kontaktperson på företaget.

b) En beskrivning av den kraftproduktionsmodul eller de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget.

c) En hänvisning till de bestämmelser i RFG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag.

d) En detaljerad motivering med relevanta styrkande dokument och kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RFG.

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel.

Här kan du läsa om de kriterier Ei har beslutat ska tillämpas vid beslut om undantag från krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler.

Läs mer om kriterier för undantag enligt artikel 61 RFG

Om du ska söka undantag från krav för en befintlig produktionsanläggning som ska, eller har byggts om, kan du använda Ei:s blankett.

Här kan du ladda ner blanketten Pdf, 788.7 kB..

Skicka ansökan till berört elnätsföretag

Det berörda elnätsföretaget ska följa förfarandet i artikel 62 som bland annat handlar om att somordna med Svenska kraftnät.

Därefter mejlas ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Tänk på att skriva tydligt vad ansökan avser i mejlet till oss.