Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:37:36

Artikel 34 Undantag för att inte tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvenshållningsreserver

Status

I juni 2023 godkände Ei ansökan.

Ei:s beslut Pdf, 246.6 kB.

Svenska kraftnäts ansökan om undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende FCR-balanskapacitet Pdf, 409.5 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–103303