Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:52:22

Artikel 33(1) Gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet i DK 2 och Sverige i DK 2 och Sverige

Pågående ärende

I november 2023 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende frekvenshållningsreserver (FCR) i DK 2 och Sverige.

Ei kommer nu, tillsammans med den danska tillsynsmyndigheten Forsyningstilsynet, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet maj 2024.

Avslutade ärenden

I juni 2023 godkände Ei Svenska kraftnäts förslag till ändring av metoden.

Ei:s beslut 2022-103302 och 2022-103303Pdf, 246.6 kB. Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende FCR-balanskapacitet Länk till annan webbplats.

I maj 2022 godkände Ei det ursprungliga förslaget.

Metod för gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet Pdf, 400.7 kB.

Ei:s beslut 2019-103032 Pdf, 217.6 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendena är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden
2023–104195

Avslutade ärenden
2019–103032 och 2022–103302