Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 20:36:48

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA och ÅP)

Här finns stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) till Energimarknadsinspektionen (Ei). Du hittar ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan när det gäller leveranssäkerheten i elnäten rapporteras in i e-tjänsten Kent.

Rapportera in uppgifter

Stöddokument

Behörighet

För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. Läs mer här om behörighet.

Mer information

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2013:3 Pdf, 57.8 kB.

Kontaktuppgifter
RSA och ÅP
Energisystem

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL