Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 15:07:54

Digitalt seminarium 7 december – EFFEKT-dialogen

Välkommen till EFFEKT-dialogens seminiarum "Visioner, utmaningar och lösningar för ett flexibelt elsystem".

På EFFEKT-dialogens digitala seminarium lyfter vi blicken från nuet till framtiden. Vad krävs för att elmarknaden fullt ut ska kunna tillgodogöra sig kundernas möjligheter och vilja att vara flexibla i sin elanvändning? Vilka utmaningar står vi inför och har vi kanske lösningarna redan nu?

Seminariet inleds med presentationer om effekttariffer och om hur elpriset påverkar hushållens vilja att vara flexibla. Därefter fortsätter seminariet som ett rundabordssamtal med diskussioner där inbjudna gäster ger sin syn på framtidens elsystem och kundernas roll.

Här hittar du mer information om seminariet.

Du som deltar får gärna bidra genom att svara på de mentimeterfrågor som ställs under seminariet. Dock går det inte att ställa frågor via chatten den här gången.

Seminariet kommer att spelas in, och efter att det har textats kommer det att finnas tillgängligt på ei.se.