Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:15:43

Ärende 2022-103643

E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om en ny nätkoncession för område med en lägsta tillåtna spänning om 30 kV och en högsta tillåtna spänning om 40 kV.

E.ON har idag regionnät i området på spänningsnivåer om 30, 40 och 130 kV.

Senaste dag för yttrande

2023-07-04

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.