Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:11:05

Ärende 2009-101963

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig ledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en befintlig 245 kV luftledning från Bredåker i Uppsala kommun, Uppsala län till Gråska i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Senaste dag för yttrande

2021-12-08

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.