Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 10:23:45

Artikel 4.2.g Provningsplanen

Status

Pågående

Ei förväntas fatta beslut

September 2022

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102934