Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:06:46

Artikel 66-69 Klassificering som ny teknik (övergångsbestämmelser) i RFG

Status

I samarbete med alla andra tillsynsmyndigheter i ett synkronområde (Danmark, Finland och Norge) skulle Ei besluta vilka kraftproduktionsmoduler som eventuellt bör klassificeras som ny teknik. Eftersom ingen ansökan kom in till oss som föranledde åtgärd, fattade Ei beslut om att avsluta ärendet i juli 2017.

Frågor

Om du har frågor om ärenden är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-100305