Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:35:21

Ansökan om undantag - från berört nätföretag enligt artikel 63.2 i RFG

Ett berört elnätsföretag kan ansöka om undantag för klasser av kraftproduktionsmoduler som är anslutna eller ska anslutas till deras nät.

Här kan du läsa mer om vad ansökan om undantag enligt artikel 63.2 i RFG ska innehålla.

Ansökan ska innehålla

a) Information om det berörda elnätsföretaget (företagets namn och organisationsnummer) och en kontaktperson på företaget.

b) En beskrivning av de kraftproduktionsmoduler som berörs av det ansökta undantaget och den totala installerade kapaciteten samt antalet kraftproduktionsmoduler

c) Det eller de krav i RfG som berörs av det ansökta undantaget och en detaljerad beskrivning av detta undantag

d) En detaljerad motivering med alla relevanta styrkande dokument

e) Bevis för att det ansökta undantaget inte skulle ha någon negativ inverkan på gränsöverskridande handel

f) En kostnadsnyttoanalys enligt kraven i artikel 39 i RFG. Om så är tillämpligt ska kostnadsnyttoanalysen genomföras i samordning med Svenska kraftnät och en eller flera eventuella angränsande elnätsföretag.

g) Motivering till att kraftproduktionsmodulen inte kan uppfylla kravet efter den planerade ombyggnaden och vilka konsekvenser en tillämpning av kravet skulle innebära för den planerade ombyggnaden.

Skicka ansökan till Ei

Mejla ansökan till registrator.

Tänk på att skriva tydligt vad ansökan avser i mejlet till oss.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.