Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:32:42

Artikel 74 Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa CACM

Status

I april 2024 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till metodändring för att dela kostnader för omdirigering och motköp för kapacitetsberäkningsregionen Hansa.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberökningsregionen Hansa, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet oktober 2024.

Svenska kraftnäts förslag till metodändring för att dela kostnader för omdirigering och motköp – Hansa Pdf, 288.6 kB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100270
2019–102451
2021–102957