Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 45 och 57 Arrangemang för att möjliggöra för fler NEMO:s i ett elområde CACM