Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa CACM

Status

Ei:s beslutPDF

Systemansvarigas förslag på reservförfarandenPDF (engelska)

Förklarande dokumentPDF (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-103187