Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:31:51

Artikel 44 Fastställande av reservförfarande - Hansa CACM

Status

Ei:s beslut Pdf, 708.5 kB.

Systemansvarigas förslag på reservförfaranden Pdf, 250.2 kB. (engelska)

Förklarande dokument Pdf, 240 kB. (engelska)

Den 1 mars 2022 kom Affärsverket svenska kraftnät in med ett förslag på ändring av metoden.

Ei:s beslut Pdf, 307.1 kB.

Godkänd metod Pdf, 331.9 kB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2016-103187

2022-100517