Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 43 och 56 Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av dagen före- och intradagskopplingen CACM

Status

Ei:s beslut för metod en för dagen före-kopplingen PDF

Metod för beräkning av planerade utbyten för dagen före-kopplingenPDF

Ei:s beslut för metoden för intradagskopplingen PDF

Metod för beräkning av planerade utbyten för intradagskopplingenPDF

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017–102474 (metod för dagen före-kopplingen)
2017-102475 (metod för intradagskopplingen)