Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:11:20

Artikel 4 Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer CACM

Status

Ei utsåg i december 2015 Nord Pool Spot AS (Nord Pool) till nominerad elmarknadsoperatör vilket innebär att Nord Pool får erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i Sverige. Beslutet tidsbegränsade till att avse en period om fyra år. Under 2019 så omorganiserades Nord Pool vilket medförde att Nord Pool ändrade firmanamn från Nord Pool Spot AS till European Market Coupling Operator AS (EMCO). Ei utsåg i oktober 2019 EMCO till nominerad elmarknadsoperatör. Beslutet är tillsvidare.

Beslut om utnämning till nominerad elmarknadsoperatör - EMCO Pdf, 1.8 MB.

Ett företag som redan har blivit utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i ett medlemsland har enligt förordning 2015/1222 rätt att erbjuda sina tjänster på dagen före- och intradagsmarknaden i ett annan medlemsland utan att behöva ansöka om att bli utnämnd till nominerad elmarknadsoperatör i det medlemslandet. Om ett sådant företag avser att erbjuda sina tjänster i Sverige är det dock skyldigt att meddela Ei det innan företaget avser att få påbörja sin verksamhet i Sverige. I februari 2016 beslutade Ei att låta EPEX SPOT SE (EPEX) få erbjuda sina tjänster i Sverige.

Beslut om att låta EPEX få erbjuda sina tjänster i Sverige Pdf, 857.2 kB.

För mer information om utnämning till nominerad elmarknadsoperatör läs informationen om Utnämning av nominerad elmarknadsoperatör på Ei:s webbplats.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2015 – 102890 (EPEX)

2019–102063 (EMCO)