Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 35 Metod för samordnad omdirigering och motköp – Hansa CACM

Status

Den 4 september 2020 skickade Ei en begäran om ändring till Affärsverket Svenska kraftnät.

Begäran om ändringPDF (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-100129