Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:45:40

Artikel 20 Samordnad kapacitetsberäkning inom Hansa CACM

Status

Ei:s beslut Pdf, 487.4 kB.

Metod Pdf, 2 MB.

Den 4 september 2020 skickade Ei en begäran om ändring till Affärsverket svenska kraftnät.

Begäran om ändring Pdf, 282 kB. (engelska)

Ei:s beslut 2020-100128 Pdf, 347.8 kB. 

Godkänd ändring av metoden Pdf, 529.2 kB.(svenska)

Godkänd ändring av metoden Pdf, 1.3 MB.(engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-101897

2020-100128