Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:11:58

Artikel 20 Metod för samordnad kapacitetsberäkning - Baltikum CACM

Status

I januari 2024 kom Svenska kraftnät in med ett förslag för kapacitetsberäkningsmetoden för tidsramarna för dagen före- och intradagsmarknaden för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Ei kommer nu, tillsammans med de övriga tillsynsmyndigheterna i kapacitetsberäkningsregionen Baltikum, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet juli 2024.

Baltic DA ID CCM Pdf, 781.9 kB. (engelska)

Avslutade ärenden

I januari 2019 godkände Ei Svenska kraftnäts reviderade metodförslag

Ei:s beslut Pdf, 3.1 MB.

Metod Pdf, 362.2 kB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden

2024–100247

Avslutade ärenden

2017–101898