Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 15 Framtagande av kapacitetsberäkningsregioner CACM

Status

Den 1 april 2019 fattade Acer beslut om föreslagna ändringar av kapacitetsberäkningsregionerna.

Acer:s beslutPDF (engelska)

Acer:s förslagPDF (engelska)

Sammanställning över vilka elområdesgränser som tillhör de olika regionernaPDF (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-102446
2017-103006