Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:08:13

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 1 (SE1)

Status

Pågående, se Acer:s beslut Länk till annan webbplats..

Se även beslut från Acer:s överklagandenämnd Länk till annan webbplats.

Beslutet innebär att Svenska kraftnät, Fingrid och Kraftnät Åland utarbetar de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga rissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga. Svenska kraftnät lämnade in förslaget till Ei i oktober 2023. EV lämnade in förslaget till EV i december 2023. Diskussioner pågår mellan Ei och EV.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100255