Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:35:28

Artikel 30 Beslut om prissäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Litauen och Sverige

Status

Ei:s beslut 2021-100254 Länk till annan webbplats.

Beslutet innebär att Svenska kraftnät och Litgrid utarbetar de nödvändiga metoder och villkor som krävs för att andra långsiktiga prissäkringsprodukter för överföring görs tillgängliga. Svenska kraftnät och Litgrid har sökt en förlängning för att skicka arrangemangen.

I enlighet med FCA-förordningen Art. 30.6 ska dessa nödvändiga arrangemang genomföras senast sex månader efter att de godkänts. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.

Avslutade ärenden

Ei:s beslut 2018-102457 Pdf, 449 kB.

Förslag till arrangemang Pdf, 835.4 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021-100254

2018-102457