Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:08:41

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic.

Status

Ei har fattat beslut i oktober 2020.

Ei:s beslut 2019-101369 Pdf, 325.9 kB.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-101369