Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Nordic.

Status

Förslag Pdf, 213.1 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska) förslag Pdf, 933.3 kB, öppnas i nytt fönster. (svenska)

Förklarande dokument Pdf, 164.4 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

Oktober 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-101369