Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:51:27

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa.

Status

Ei har fattat beslut i januari 2021.

Ei:s beslut 2019-102915 Pdf, 333.4 kB.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102915