Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-20 10:13:52

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa.

Status

Förslag (engelska) förslag Pdf, 551.9 kB. (svenska)

Förklarande dokument (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102915