Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Hansa.

Status

Förslag Öppnas i nytt fönster. (engelska) förslag Pdf, 551.9 kB, öppnas i nytt fönster. (svenska)

Förklarande dokument Öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102915