Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 09:51:12

Artikel 76 och 77 Gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Baltic

Ei kommer tillsammans med tillsynsmyndigheterna i regionen att analysera de förslag de systemansvariga för överföringssystemen tar fram om gemensamma bestämmelser för varje kapacitetsberäkningsregion om regional driftsäkerhetssamordning för region Baltic.

Status

Förslag Pdf, 208 kB. (engelska) förslag Pdf, 585.9 kB. (svenska)

Ei förväntas fatta beslut

Oktober 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019-102916