Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:57:37

Artikel 39.3.a Metod för att fastställa vilken minsta tröghet som krävs för att bibehålla driftsäkerheten och förhindra överträdelser av stabilitetsgränserna

Status

Ärendet avslutat.

Transmissionsnätsoperatörers rapport om krav på minsta tröghet i det nordiska kraftsystemet - 2021  Pdf, 754 kB.(engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Saknas eftersom ärendet aldrig blev aktuellt.