Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:10:13

Artikel 176.1, 177.1, 178.1 och 179.1 Gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) och gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas, och som får delas mellan synkronområden.

Status

Ei:s beslut 2018-102168 (avslutad) Pdf, 239.4 kB.

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om gränser för hur mycket frekvensåterställningsreserver (FRR) och gränser för hur mycket ersättningsreserver (RR) som får utbytas, och som får delas mellan synkronområden.

Uppdaterat förslag 2023–102800 Pdf, 1.4 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–102168

2023–102800