Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:19:34

Artikel 163.2 Gränser för utbyte av frekvenshållningsreserv mellan systemansvariga för överföringssystem (FCR)

Status

Ei:s beslut Pdf, 832.3 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-102167