Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 156.10 Minsta aktiveringsperiod som ska säkerställas av leverantörer av frekvenshållningsreserver (FCR)

Ei analyserar tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden och kontinentala Europa förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om resultaten från kostnadsnyttoanalys. I förslaget där föreslås en tidsperiod för enheter eller grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver (FCR) när det gäller att kvarstå som tillgängliga under skärpt drifttillstånd.

Status

Förslag Öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Oktober 2021

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-102704