Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:01:36

Artikel 154.3 Ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver

Status

Ärendet avslutat.

Den 5 juni 2019 mottog Ei förslag från Affärsverket svenska kraftnät. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvens­hållningsreserver i enlighet med artikel 154.3. Ei begärde en ändring av förslaget den 15 november 2019. Svenska kraftnät återkallade förslaget den 9 december 2019. Intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag via samråd.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–101698