Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 154.3 Ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvenshållningsreserver

Status

Ärendet avslutat.

Den 5 juni 2019 mottog Ei förslag från Affärsverket svenska kraftnät. Förslaget gäller ytterligare krav för grupper som tillhandahåller frekvens­hållningsreserver i enlighet med artikel 154.3. Ei begärde en ändring av förslaget den 15 november 2019. Svenska kraftnät återkallade förslaget den 9 december 2019. Intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts förslag via samråd.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–101698