Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR).

Status

Omarbetat förslag Öppnas i nytt fönster. (engelska), omarbetat förslag Pdf, 651.2 kB, öppnas i nytt fönster. (svenska)

Förklarande dokument Pdf, 596.4 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-102706