Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 13:49:11

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR).

Status

Ei har fattat beslut i november 2020.

Ei:s beslut 2020-102706 Pdf, 348.4 kB.

Uppdaterat förslag har kommit in.

Förslag Pdf, 356.6 kB. (engelska)

Förklarande dokument Pdf, 570.1 kB. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet 2022-102495

December 2022

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020–102706

2022–102495