Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:01:29

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR).

Status

Avslutad.

Ei:s beslut 2020-102706 Pdf, 348.4 kB.

Ei:s beslut 2022–102495 Pdf, 1.2 MB.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020–102706

2022–102495