Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-22 15:41:08

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR).

Status

Omarbetat förslag (engelska), omarbetat förslag Pdf, 651.2 kB. (svenska)

Förklarande dokument Pdf, 596.4 kB. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-102706