Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 154.2 Uppdatering av övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR)

Ei tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om villkor och värden inkluderade i synkronområdets driftavtal när det gäller övriga egenskaper hos frekvenshållningsreserverna (FCR).

Status

Omarbetat förslag Öppnas i nytt fönster. (engelska), omarbetat förslag Pdf, 651.2 kB, öppnas i nytt fönster. (svenska)

Förklarande dokument Pdf, 596.4 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ei förväntas fatta beslut

December 2020

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-102706