Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 15:05:32

Artikel 137.3 och 137.4 Rampbegränsningar för aktiv uteffekt

Status

De systemansvariga för överföringssystemen har meddelat att det kommer en ny uppdaterad metod under 2022.

Ei har fattat beslut i ärendet den 11 juli 2019.

Ei:s beslut 2018-102171 Pdf, 248.5 kB.

Därefter har Ei fattat beslut om en uppdaterad metod den 27 november 2020.

Ei:s beslut 2020-103254 Pdf, 278.3 kB.

Därefter har Ei fattat beslut om en uppdaterad metod den 3 februari 2022.

Ei:s beslut 2021-101806 Pdf, 618.8 kB.
Förklarande dokument (engelska) Pdf, 1.1 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–102171, 2020-103254, 2021-101806