Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:00:43

Artikel 137.3 och 137.4 Rampbegränsningar för aktiv uteffekt

Status

Ei:s beslut 2018–102171 Pdf, 248.5 kB. (avslutad)

Ei:s beslut 2020–103254 Pdf, 278.3 kB.(avslutad)

Ei:s beslut 2021–101806 Pdf, 1.7 MB.(avslutad)

Ei har tillsammans med tillsynsmyndigheterna i synkronområde Norden analyserar det uppdaterade förslaget de systemansvariga för överföringssystemen har tagit fram om rampbegränsningar för aktiv uteffekt.

Uppdaterat förslag 2023-102799 Pdf, 3.2 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–102171
2020–103254
2021–101806
2023–102799