Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-18 23:22:53

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Status

I augusti 2022 godkände Ei förslaget.

Ei:s beslut 2022-100137 - Undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (PICASSO) Pdf, 288.9 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–100137