Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:32:42

Artikel 52 Avräkning av obalanser

Status

I juli 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut till regler för harmonisering av de viktigaste särdragen för avräkning av obalanser Pdf, 401.6 kB. (engelska)

Regler för harmonisering av de viktigaste särdragen för avräkning av obalanser Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100275