Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:31:16

Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

Status

I augusti 2023 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändrade regler för avräkning mellan asynkront anslutna systemansvariga för överföringssystem för det avsiktliga utbytet av energi.

Ei, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, godkände ändringen i februari 2024.

Ei:s beslut 2023-103666 Pdf, 266.9 kB.

Metod Pdf, 315.4 kB.

Avslutade ärenden

Ei:beslut 2018–100277 Pdf, 288.7 kB.

Metod avseende gemensamma avräkningsregler för alla avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden som ett resultat av frekvenshållningsprocessen och rampbegränsningar  Pdf, 3 MB.(engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2023–103666

2018–100277