Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:27:29

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Status

I september 2023 godkände Ei förslaget.

Ei:s beslut 2022-102618 Pdf, 433.7 kB.

Metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden i kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Pdf, 279.4 kB. (engelska)

Avslutade ärenden

I augusti 2021 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut om en metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102618

Avslutade ärenden

2019–103245