Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 01:35:33

Artikel 40 Samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet

Status

I juni 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut till metod för en samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden Länk till annan webbplats. (engelska)

Metod för en samoptimerad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–102376