Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:45:19

Artikel 38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

Pågående ärenden

I mars 2024 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR).

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet september 2024.

Svenska kraftnäts förslag till metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende mFRR Pdf, 98.7 kB. (engelska)

Avslutade ärenden

I april 2023 återkallades förslaget.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden
2024–102074

Avslutade ärenden
2022–102822