Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:53:13

Artikel 38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering

Status

Pågående ärenden

I mars 2024 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändring av metoden för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering (aFRR)

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet september 2024.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende aFRR Pdf, 101.5 kB. (engelska)

Avslutade ärende

I juli 2020 godkände Acer förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet avseende aFRR (engelska)

Acer:s beslut för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Länk till annan webbplats. (engelska)

Metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

Pågående ärenden
2024–102063

Avslutade ärenden
2018–102455