Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:48:43

Artikel 37(3) Kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Status

Den 16 oktober 2023 godkände Ei förslaget.

Ei:s beslut 2022-103606 Pdf, 282.4 kB.

Svenska kraftnäts metod Pdf, 453.1 kB. (engelska)

Frågor

Kontakta oss gärna om du har frågor om ärendet.

Diarienummer

2022–103603