Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:17:04

Artikel 34 Undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

I april 2023 återkallades förslaget.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102821